قوانین ثبت آگهی

ArtManuali مجاز است هرگونه پیام، آگهی و یا عکسی که به این سایت ارسال می‌کنید یا هر حساب کاربری و اطلاعات دیگری که مربوط به شما است و توسط شما ایجاد شده باشد را هر زمان و به هر شکلی که ضروری بداند تغییر و یا حذف نماید.در صورتی که گزارش تخلف کاربران از آگهی شما از حد مجاز عبور کند , ArtManuali آگهی مورد نظر را در صورت لزوم حذف می کند.


آگهی‌دهندگان با ثبت آگهی خود در Artmanuali تأیید می‌کنند که آگهی ایشان شامل مواردی که در ادامه آورده می‌شوند نخواهد بود:


- نقض حریم شخصی افراد

- هر گونه توهین به ادیان ، آداب، رسوم، قومیت‌ها، لهجه‌ها و گویش‌های مختلف

- استفاده از تصاویر اشخاص در آگهی

- درج بی‌مورد عکس صورت اشخاص یا استفاده از عکس کودکان برای معرفی کالا

- فروش کالاهای نا مربوط به صنایع دستی و دست ساز

-درج مکرر آگهی‌‌های یکسان حتی با عناوین متفاوت در یک روز

- هر نوع آگهی و خبرپراکنی سیاسی، اجتماعی یا مذهبی که جنبه تجاری نداشته باشد


هرگونه سوءاستفاده از شماره تلفن همراه یا نشانی پست الکترونیکی دیگران پیگرد قانونی دارد و آگهی دهنده مسئول پیگیری آن تلقی شده و Artmanuali در این مورد هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
ArtManuali هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال بازپرداخت هزینه‌های پرداختی بابت آگهی حذف شده به کاربر ندارد.


ArtManuali در معاملات شما ذی نفع نمی باشد , هیچ منفعتی از معاملات اشخاص نبرده و هیچ مسئولیتی در قبال تخلفات در معاملات ندارد.


برای امنیت بیشتر در روز و در مکان های شلوغ معاملات خود را انجام دهید . پیشنهاد ما مکان های امنی همچون جلوی کلانتری ها و بانک ها و یا مکان های پر تردد می باشد ( مسئولیت هر گونه تخلف در معاملات به عهده ی خود فرد می باشد)

ArtManuali is authorized to change or delete any message, ad or photo you submit to this site or any account and other information that is held by you at any time and in any manner necessary. if the user abuse report of your product exceeds the limits, If it’s necessary ArtManuali will remove the product.


Users by submitting their product to Artmanuali confirm that their product will not include the following:


- Violation of people's privacy

- Any insults to different religions, customs, ethnicities and dialects

- Using people's images in products

- Using facial photo of a person or using child's photo to introduce goods

- Sale non-handicraft goods

- Frequent placement of the same product even with different headlines in one day

- Any commercial, political, social or religious advertising and non-commercial advertising


Any abuse of a mobile phone number or email address of others is subject to prosecution and the User is held responsible for its tracking, and Artmanuali is not responsible for this.
ArtManuali is not responsible for the refund of any paid advertising costs.


ArtManuali benefits from your transactions and has no responsibility for transaction violations.


For more security, trade during the day and in crowded places. We suggest safe places such as in front of police stations and banks or busy places (the responsibility for any violation in transactions is the responsibility of the individual)